Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Εκτελεστικο Συμβουλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου σε όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχοντας την ακόλουθη σύνθεση. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, επτά Μέλη, και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η παρούσα διοίκηση αναδείχθηκε μέσα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020.

Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου
Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου - Πρόεδρος
Παναγιώτης Ιωαννίδης
Παναγιώτης Ιωαννίδης - Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Γεωργίου
Ανδρέας Γεωργίου - Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Χριστοφόρου
Αλέξανδρος Χριστοφόρου - Ταμίας
Ανδρέας Βασιλείου
Ανδρέας Βασιλείου - Μέλος
Σώτος Τρικωμίτης
Σώτος Τρικωμίτης - Μέλος
Παύλος Γεωργιάδης
Παύλος Γεωργιάδης - Μέλος
Γιώργος Αποστόλου
Γιώργος Αποστόλου - Μέλος
Δημήτρης Λεοντής
Δημήτρης Λεοντής - Μέλος
Γιώργος Παπαγεωργίου
Γιώργος Παπαγεωργίου - Μέλος
Οδυσσέας Πατσαλίδης
Οδυσσέας Πατσαλίδης - Μέλος
Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα
Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα - Μέλος
Γιώργος Αχιλλέως - Μέλος (εκπρόσωπος Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ)
Γιώργος Αχιλλέως - Μέλος (εκπρόσωπος Επιτροπής Αθλητών ΚΟΕ)

 

 

Search