Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

P Pierre de Coubertin

Κυπριακή Επιτροπή Pierre de Coubertin

Ιστορικό :
Στις 7 Δεκεμβρίου 2010 το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ αποφάσισε την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Pierre de Coubertin, η οποία ανέλαβε την προώθηση ανάμεσα στους Κυπρίους νέους των Ολυμπιακών ιδεωδών. Βασικός στόχος της Διεθνούς Επιτροπής Pierre de Coubertin είναι η προώθηση των αρχών του Ολυμπισμού ανάμεσα στους νέους.

Στο πιο πάνω πλαίσιο η Κύπρος εντάχθηκε και στο Διεθνές Δίκτυο Σχολείων Pierre de Coubertin, αντιπροσωπευόμενη από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η τελετή εγκαθίδρυσης του δικτύου στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι ευθύνες της Κυπριακής Επιτροπής Pierre de Coubertin είναι:

  • η παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες της Διεθνούς Επιτροπής Pierre de Coubertin της ΔΟΕ,
  • η προετοιμασία των συνέδρων που επιλέγονται για συμμετοχή στα διεθνή φόρουμ των σχολείων Pierre de Coubertin, που διεξάγονται κάθε δύο χρόνια,
  • η παραγωγή και διακίνηση πληροφοριακού υλικού για τη διάδοση της κληρονομιάς του Pierre de Coubertin.

 

 

Search