Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

Ο Pierre de Coubertin οραματιζόταν ένα πολιτιστικό ίδρυμα, του οποίου ουσιαστικό έργο θα ήταν η σπουδή και η διδασκαλία της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και η διάδοση των ιδεών της ειρήνης και της αδελφοσύνης που συσχετίζονται με αυτούς. Στην ιδέα αυτή έδωσαν συνέχεια ο Jean Ketseas, μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα και ο Carl Dien, Γερμανός ελληνιστής και φίλος του Coubertin.  Το 1949, παρουσίασαν το σχέδιό τους στην 44η Σύνοδο της ΔΟΕ. Το σχέδιο υιοθετήθηκε και ανατέθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η δημιουργία του κέντρου στο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, κοντά στο αρχαίο στάδιο που είχε φέρει πρόσφατα στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.

Τα επίσημα εγκαίνια της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας τελέσθηκαν τη 14η Ιουνίου 1961 και μέχρι το 1967 τα μαθήματα πραγματοποιούνταν κάτω από τους πεύκους ή τις σκηνές. Σήμερα, αυτό το διεθνές κέντρο του Ολυμπισμού έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τριακόσια άτομα σε ένα υπέροχο πολιτιστικό συγκρότημα με αθλητική χροιά, το οποίο καλύπτει έκταση 25 εκταρίων και παραμένει ανοικτό κατά τη θερινή περίοδο σε νέους και νέες που στέλλουν εκεί οι ΕΟΕ τους. Ο εκπαιδευτικός ρόλος της ΔΟΑ επεκτείνεται και στη διοργάνωση πρόσθετων εξειδικευμένων μαθημάτων για στελέχη των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, αθλητικογράφους, εκπαιδευτικούς, προπονητές, καθηγητές, αθλητίατρους κλπ.

Η οργάνωση και η λειτουργία της Ακαδημίας εποπτεύεται από Επιτροπή που είναι γνωστή με το όνομα Εφορεία και την οποία συγκροτούν τα μέλη της ΔΟΕ στην Ελλάδα, ο Κοσμήτορας της ΔΟΑ, τουλάχιστον τέσσερις εκπρόσωποι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και τουλάχιστον τρεις προσωπικότητες που έχουν προσφέρει ξεχωριστές υπηρεσίες στο Ολυμπιακό Κίνημα και διορίστηκαν από την ΕΟΕ. Ολόκληρη η Εφορεία εκλέγεται από την ΕΟΕ. Το 1967 συστάθηκε μια ειδική Επιτροπή για να συντονίζει τις σχέσεις της ΔΟΑ, της Ολυμπιακής Αλληλεγγύης και του Ολυμπιακού Κινήματος γενικά.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή δίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των μελλόντων διοικητικών στελεχών αθλητισμού και ενθαρρύνει τις ΕΟΕ να υποδεικνύουν άτομα για να συμμετάσχουν σε διάφορα μαθήματα της Ακαδημίας. Για να καταστεί η ΔΟΑ περισσότερο προσβάσιμη, η Ολυμπιακή Αλληλεγγύη καλύπτει 50% των αεροπορικών εισιτηρίων καθώς και τα έξοδα διαμονής για κάθε άρρενα ή / και θήλυ συμμετέχοντα ανά Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ετησίως, όσο αφορά τα ετήσια ειδικά μαθήματα για νέους ηλικίας από είκοσι μέχρι τριάντα πέντε.

Η φοίτηση σε μια ακαδημαϊκή περίοδο στη ΔΟΑ αποτελεί μια ευκαιρία να συναντηθούν οι φοιτούντες αθλητές και οι νέοι από όλο τον κόσμο και να ανταλλάξουν απόψεις.  Το θέμα που αποτελεί αντικείμενο των διαλέξεων κατά την ακαδημαϊκή περίοδο επιλέγεται από την Εφορεία. Στη συνέχεια, αναλύεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές, προπονητές, Ολυμπιακούς πρωταθλητές, δημοσιογράφους και ειδικούς στον τομέα του αθλητισμού, οι οποίοι καλούνται να δώσουν διαλέξεις στην Ακαδημία. Το θέμα συζητείται επίσης και από ομάδες εργασίας που ετοιμάζουν μια συγκεντρωτική έκθεση πάνω στις συζητήσεις τους, περιλαμβανομένων και των συμπερασμάτων. Το σύνολο των διαλέξεων δημοσιεύονται σε μια έκθεση, περίληψη της οποίας παρουσιάζεται στην ετήσια σύνοδο της ΔΟΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την ΔΟΑ και την Ολυμπιακή Παιδεία.

Αυτές οι εμπειρίες και η γνώση αξίζει να αξιοποιηθούν. Ως εκ τούτου, η ΔΟΕ ενθαρρύνει όλες τις ΕΟΕ να δημιουργήσουν τη δική τους Ολυμπιακή Ακαδημία έτσι ώστε να συνεχίσουν στη χώρα τους την εργασία που έχει αρχίσει η ΔΟΑ. Σήμερα, απαριθμούνται εβδομήντα μία Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας και άλλων.

Όπως ο ίδιος ο Coubertin έλεγε:  «Ο Ολυμπισμός είναι  ένα Κίνημα και πρέπει να σπουδάσουμε, να διασπείρουμε και να περιφρουρήσουμε τις ιδέες του».

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία επίσκεφθείται την επισημη ιστοσελίδα της ΔΟΑ www.ioa.org.gr

 

 

Search