Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Εθνικη Ολυμπιακη Ακαδημια Κυπρου

Η Ιδρυση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιδέα για την ίδρυση Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου ήταν κάτι που απασχολούσε και προβλημάτιζε τους αξιωματούχους της ΚΟΕ. Έτσι, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Κίκης Λαζαρίδης, μαζί με στενούς συνεργάτες του, είχαν προκαταρκτικές συσκέψεις και επαφές μεταξύ τους για το όλο θέμα.

Στη συνεδρία όμως του εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ της 13ης του Γενάρη του 1987 το όλο θέμα τέθηκε στην τελική του ευθεία αφού ήδη δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν κάποιες σημαντικές διεργασίες και η τελετή εγκαθίδρυσης της Ακαδημίας έγινε στις 30 Μαρτίου 1987 στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία.

Σκοπός της Εθνικης Ολυμπιακης Ακαδημίας

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς και σκοπούς που καθορίστηκαν και ακολουθούνται με κάθε λεπτομέρεια.

Ας δούμε όμως πως καθορίζεται η όλη αποστολή της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου μέσα από τους ίδιους τους κανονισμούς της

Σκοπός της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου είναι η Ολυμπιακή εκπαίδευση των ασχολούμενων με τα θέματα του Αθλητισμού, η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, η εφαρμογή των κοινωνικών και παιδαγωγικών αρχών του Ολυμπισμού, όπως έχουν θεμελιωθεί από το έργο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α) καθώς και η συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και όλες τις Αθλητικές Αρχές για την επικράτηση των ηθικών αξιών της Ολυμπιακής Ιδέας.

Έργο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου

Έργο της ΕΟΑΚ είναι:

  • Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και η διατήρηση επαφής μέσω της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
  • Η προετοιμασία των συνέδρων που επιλέγονται για την παρακολούθηση των Συνόδων της Δ.Ο.Α.
  • Η ενεργοποίηση των Συνέδρων τόσο της Ε.Ο.Α.Κ. όσο και της Δ.Ο.Α.
  • Η κινητοποίηση όλων των συνέδρων της Ε.Ο.Α.Κ. στο έργο της διάδοσης των αρχών του Ολυμπισμού.
  • Η διοργάνωση ή η ανάθεση διοργάνωσης σε άλλο φορέα συνόδων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, μαθημάτων, διαλέξεων, εορτών μέσα στα πλαίσια των συνόδων της Ε.Ο.Α.Κ.
  • Η παραγωγή και η διακίνηση του κατάλληλου πληροφοριακού υλικού γύρω από τον Ολυμπισμό.
  • Ενδεχόμενη στήριξη για την έκδοση βιβλίων Ολυμπιακού περιεχομένου, για παραγωγή ή απόκτηση Ολυμπιακών ταινιών, για οργάνωση Ολυμπιακού Μουσείου, για ίδρυση Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης, οργάνωση εκθέσεων κ.λ.π.

Λειτουργία

Η κυριότερη εκδήλωση της Εθνικής Ακαδημίας είναι η οργάνωση συνόδων ή σεμιναρίων. Οι σύνοδοι ή τα σεμινάρια αυτά μπορεί να απευθύνονται σε μετέχοντες, που προέρχονται από διαφόρους κύκλους ενδιαφερόντων, διαφόρων ηλικιών, είτε αυτοί έχουν προηγούμενη σχέση με τον Ολυμπισμό είτε όχι.

Σεμινάρια ή σύνοδοι μπορούν επίσης να διοργανωθούν για άτομα που έχουν μια ορισμένη ειδικότητα, όπως είναι αθλητικοί παράγοντες, αθλητές, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες κ.λ.π.

Τα σεμινάρια και οι σύνοδοι που γίνονται είτε κατά τακτά χρονικά διαστήματα είτε σε συνεχείς ημέρες, θεωρούνται μια ενότητα.

Το διδακτικό πρόγραμμα για κάθε ενότητα καθορίζεται εκ των προτέρων και πρέπει να αποτελεί ένα ισορροπημένο σύνολο, το οποίο θα είναι ανάλογο με το επίπεδο των γνώσεων περί Ολυμπισμού των μετεχόντων, αλλά πάντοτε ευθυγραμμισμένο με τους σκοπούς της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Περιλαμβάνει ομιλίες, ερωτήσεις και απαντήσεις, συζητήσεις σε ομάδες επί καθορισμένων θεμάτων, ειδικές παρουσιάσεις ολυμπιακών ταινιών, ολυμπιακών δραστηριοτήτων Ολυμπιονικών και Ολυμπιακών αθλημάτων κ.λ.π.

Όταν η σύνοδος ή το σεμινάριο γίνεται σε συνεχόμενες ημέρες, τότε μπορεί να αναπτυχθεί ολόκληρο το φάσμα του προγράμματος και οι συζητήσεις να γίνονται σε μικρές ομάδες. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων σε ομάδες θα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια των ακροατών.

Δίνεται επισημότητα και δημοσιότητα κατά την πρώτη ημέρα των Συνόδων με την τελετή έναρξης την οποία κηρύσσει ο Πρόεδρος. Προσκαλούνται επίσημοι, αθλητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι τύπου και αν είναι δυνατό το κοινό. Οι εργασίες και το καθημερινό πρόγραμμα ανακοινώνεται με καθημερινά δελτία στον τύπο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου διανέμονται στους ακροατές πολυγραφημένα αντίτυπα ομιλιών, μετά δε το τέλος των εργασιών της Συνόδου η ύλη γίνεται προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρόντες ή απόντες.

Διοίκηση

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου υπάγεται στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της οποίας ορίζει τα μέλη της Εφορείας και τον Κοσμήτορα.

Η θητεία της Εφορείας Ε.Ο.Α.Κ. είναι τετραετής και συγκροτείται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΑΚ είναι επταμελές και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόεδρος : 

Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου
Κοσμήτορας:
Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα
Μέλη:
Γιάννα Κλεάνθους
Πετρούλα Χαριλάου
Χριστοθέα Κωνσταντίνου
Χαράλαμπος Χρίστου
Κώστας Παναγίδης

 

 

Search