Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

Εκτελεστικό Συμβούλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου σε όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχοντας την ακόλουθη σύνθεση. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, επτά Μέλη, και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Γιώργος Χρυσοστόμου
Γιώργος Χρυσοστόμου - Πρόεδρος
Παναγιώτης Ιωαννίδης
Παναγιώτης Ιωαννίδης - Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Γεωργίου
Ανδρέας Γεωργίου - Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Χριστοφόρου
Αλέξανδρος Χριστοφόρου - Ταμίας
Ανδρέας Θεοφυλάκτου
Ανδρέας Θεοφυλάκτου - Μέλος
Σώτος Τρικωμίτης
Σώτος Τρικωμίτης - Μέλος
Παύλος Γεωργιάδης
Παύλος Γεωργιάδης - Μέλος
Γιώργος Παπαγεωργίου
Γιώργος Παπαγεωργίου - Μέλος
Γιώργος Αποστόλου
Γιώργος Αποστόλου - Μέλος
Δημήτρης Λεοντής
Δημήτρης Λεοντής - Μέλος
Οδυσσέας Πατσαλίδης
Οδυσσέας Πατσαλίδης - Μέλος
Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα
Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα - Μέλος
Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη
Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη - Γενική Διευθύντρια

 

 

Search