Μέτρα στο Ολυμπιακό Μέγαρο για κορωνοΐό - Περίοδος Καραντίνας

Εκτύπωση

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, μελετώντας και αξιολογώντας το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, που τίθεται εν ισχύ από την Κυριακή 10 Ιανουαρίου με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοΐού, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :

Το Ολυμπιακό Μέγαρο θα λειτουργεί καθημερινά από τις 07.30 το πρωί μέχρι τις 18.00 το απόγευμα, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε ότι αφορά την είσοδο σε αυτό των εργαζομένων, και όλα όσα αφορούν κοινόχρηστους χώρους.

Αποτελεί ευθύνη των Ομοσπονδιών όπως στους χώρους των γραφείων τους, τηρούνται όλες οι πρόνοιες του διατάγματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποσοστό του 15% των εργαζομένων κάθε μιας Αθλητικής Ομοσπονδίας, που θα προσέρχεται καθημερινά για εργασία στο Ολυμπιακό Μέγαρο, όπως επίσης και του αριθμού των ατόμων που θα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε κάθε γραφείο.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
9 Ιανουαρίου 2021