Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

Beach
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΔΕΣΠΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 KONSTANTINOU / LETCHEVA vs BRUNO / MURATORE (MON) 0-2 BACCIOCCHI / MAZZA (SMR)vs KONSTANTINOU / LETCHEVA 1-2 KONSTANTINOU / LETCHEVA vs SCHNEIDER / ZAMBON (LUX) 1-2 ESTRABAUD LÓPEZ / RIBAULT CASTEL (AND)vs KONSTANTINOU / LETCHEVA 0-2 KONSTANTINOU / LETCHEVA (SMR)vs BACCIOCCHI / MAZZA 2-0
   ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΤΣΙΕΒΑ 3 KONSTANTINOU / LETCHEVA vs BRUNO / MURATORE (MON) 0-2 BACCIOCCHI / MAZZA (SMR)vs KONSTANTINOU / LETCHEVA 1-2 KONSTANTINOU / LETCHEVA vs SCHNEIDER / ZAMBON (LUX) 1-2 ESTRABAUD LÓPEZ / RIBAULT CASTEL (AND)vs KONSTANTINOU / LETCHEVA 0-2 KONSTANTINOU / LETCHEVA (SMR)vs BACCIOCCHI / MAZZA 2-0
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.