Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Συνόδοι Εργασιών Ολυμπιακής Ακαδημίας 1987-2006

1st Session Cyprus Olympic Academy 1987 Cover

8th Session Cyprus Olympic Academy  Cover

12th Session EOAK 1999 Cover

14th Session Cyprus Olympic Academy  Cover

1η Σύνοδος ΕΟΑΚ 19878η Σύνοδος ΕΟΑΚ 199412η Σύνοδος ΕΟΑΚ 199914η Σύνοδος ΕΟΑΚ 2002 

15th Session Cyprus Olympic Academy  Cover

17th Session Cyprus Olympic Academy  Cover

Cover page 18th Session EOAK 2007

19th Session National Olympic Academy

15η Σύνοδος ΕΟΑΚ 200317η Σύνοδος ΕΟΑΚ 2005 18η Σύνοδος ΕΟΑΚ 200619η Σύνοδος ΕΟΑΚ 2007

20th Session Cyprus National Olympic Academy

 Cover 21st Synodos EOAk 2009

20η Σύνοδος ΕΟΑΚ 200821η Σύνοδος ΕΟΑΚ 2009 

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε την σύνοψη των εργασιών των Συνόδων της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου παρακαλώ πατηστε πάνω στο εξόφυλλό τους.

 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.