Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

400μ ελεύθερο
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΛΕΝΚΑ ΛΕΟΝΙΔΟΥ 2 05:01.38
   ΦΕΔΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 3 05:05.44
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.