Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

Άλμα είς μήκος
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΕΛΩΝΗ 1
   ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΠΙΤΖΗ 2
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.