Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

200μ ύπτιο
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΦΟΙΒΟΣ ΔΟΥΚΑΝΑΡΗΣ 3 2.10.96
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.