Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

12-Team Tournament
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΕΛΙΣΣΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΑΔΑΜΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
   ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ 1 CYPRUS-LUXEMBOURG 3-0 CYPRUS-MALTA 3-0 CYPRUS-ICELAND 3-0 CYPRUS-MONACO 3-0 CYPRUS-SAN MARINO 3-1
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.