Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

Άλμα εις ύψος
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ιΩΑΝΝΟΥ 1 2.18
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 2.15
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.