Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

ARTISTIC- Vault
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΗ 2 13.750
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΑ 3 13.625
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.