Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Φωτογραφικό Ολυμπιακής Επιτροπής

Ημερίδα Γυναίκας και Αθλητισμός <<Επιχειρώντας Αλλιώς>>

5 ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin”

1ο Παγκύπριο Ολυμπιακό Συνέδριο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 2015 - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

24η Σύνοδος ΕΟΑΚ 1η Δεκεμβρίου 2012

28η Τελετή Βράβευσης Εφήβων Νεανίδων 2012

29η Ετήσια Τελετή Βράβευσης Καλυτέρων Εφήβων-Νεανίδων 2013

Βραβεύσεις Έφηβων Νεάνιδων 2011

20οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Γλασκώβη 2014

Εγκαίνια Ολυμπιακού Μουσείου Κύπρου

Καλύτεροι Έφηβοι-Νεάνιδες 2014

 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.