Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

Άλμα είς μήκος
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΠΙΤΖΗ 2 5.55
   ΧΤΙΣΤΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 3 5.46
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.