Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Αγωνίσματα

Πάλη
Άντρες
  Ελευθέρα Μέχρι 66 κιλά (1)
 
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.