Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

4ο Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο Pierre De Coubertin

Πως οι αρχές του Ολυμπισμού συνδέονται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε μια Δημοκρατική και Ανθρώπινη Κοινωνία

Βασική αρχή του θέματος:
Ο Ολυμπισμός είναι μία γενική έννοια, μία φιλοσοφία που συγκεντρώνει τις αρχές που συντελούν στην τελειοποίηση του αν-θρώπου. Αποβλέπει στην καθολική διαπαιδαγώγηση του ατόμου, ώστε αναπτύσσοντας αρμονικά τις πνευματικές του δυνάμεις, να αγγίζει το ιδανικό της καλοκαγαθίας των αρχαίων Ελλήνων.

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε το λεύκωμα πατήστε εδώ

 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.