Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

Σφυροβολία
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 53.09
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.