Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

1ον Παγκύπριο Ολυμπιακό Συνέδριο

BannerΓενικά: 
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή  διοργανώνει στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2010 το 1ο Παγκύπριο Ολυμπιακό Συνέδριο.

Το συνέδριο αυτό είναι ανοιχτό και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ενός μεγάλου αριθμού αθλητών, παραγόντων, επιστημόνων, επαγγελματικών στελεχών και άλλων εμπλεκομένων στη λειτουργία, στη διοίκηση και στη διαχείριση του αθλητισμού στη χώρα μας.

Στόχος:
Στόχος του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει πρόσφορες συνθήκες διαλόγου και προβληματισμού σε μια σειρά από επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κυπριακό αθλητισμό και είναι συνυφασμένα με τις προκλήσεις της 3ης χιλιετίας σε σχέση με την κατανόηση της πολυπλοκότητας της αθλητικής λειτουργίας.  Επίκεντρο ο αθλητής.

Μονόλεπτες παρεμβάσεις:
Ο κάθε συμμετέχον εάν επιθυμεί μπορεί  υποβάλει γραπτώς στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρεμβάσεις (1 σελίδα δακτυλογραφημένη Α4 για κάθε παρέμβαση) τις οποίες θα αναγνώσει  την ημέρα του συνεδρίου.  Ο κάθε συμμετέχον μπορεί να υποβάλει μόνο μια παρέμβαση σε κάθε ενότητα. Οι παρεμβάσεις αυτές  θα δημοσιευθούν στη συνέχεια στο ένθετο των πορισμάτων που θα εκδοθεί.

Μονόλεπτες παρεμβάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010.

Έκθεση Πόστερ:
Όποιος επιθυμεί την έκθεση πόστερ/αφίσας  στο χώρο υποδοχής του Ολυμπιακού Μεγάρου τις ημέρες του Συνεδρίου μπορεί να υποβάλει γραπτό αίτημα μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010.

Διπλώματα Συμμετοχής:
Με τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να παραλαμβάνει δίπλωμα συμμετοχής.

Ενημέρωση για το Συνέδριο καθώς και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου πέραν από τις θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνει τελετή έναρξης η οποία θα αποτελείται από τους χαιρετισμούς διαφόρων φορέων και θα κλείνει με τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου.

Ενότητα Α΄: Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο.
 • Θέμα 1: Το αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Θέμα 2: Η νομική φύση της ΔΟΕ και των διεθνών αθλητικών Ομοσπονδιών και η σχέση τους προς τη διεθνή και κρατική έννομη τάξη.
 • Θέμα 3: Θέσεις και προτάσεις για τη διαμόρφωση νέας αθλητικής νομοθεσίας
Ενότητα Β΄: Αθλητικές Οργανωτικές Δομές – Κυπριακή Πραγματικότητα.
 • Θέμα 1: Ο ρόλος των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών στο Διεθνές αλλά και τοπικό Ολυμπιακό Κίνημα.
 • Θέμα 2: Ο ρόλος της Πολιτείας (Κυβέρνηση – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Βουλή των αντιπροσώπων – Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού) και η σημερινή πραγματικότητα.   Τοποθετήσεις από όλους τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.
 • Θέμα 3: Οι Εθνικές Ομοσπονδίες:  Δυνατότητες – Αδυναμίες – Προοπτική.
Ενότητα Γ’:  Αθλητές:  Αθλητικός  Τρόπος ζωής και σημερινή κοινωνία
 • Θέμα 1: Σχεδιασμοί Υποστήριξης Αθλητών Κορυφής.
 • Θέμα 2: Παροχή αθλητικών διευκολύνσεων μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποτροφιών.Θέμα 3:  Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης αθλητών.  Δημιουργία Εθνικού Δικτύου καθοδήγησης, παροχής διευκολύνσεων και εξεύρεση εργασίας.
 • Θέμα 4:  Ο αθλητής ως ενεργό μέλος της κοινωνίας: Ψυχολογική προσέγγιση
Ενότητα Δ’: Αθλητισμός και Κοινωνία.
 • Θέμα 1: Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Ο ρόλος των Δήμων και Κοινοτήτων στην ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού.
 • Θέμα 2: Αθλητικό Σωματείο ή Αθλητικός Σύλλογος και η Συμβολή τους στην Κοινωνία.
 • Θέμα 3: Βία και ανάρμοστη συμπεριφορά στους αθλητικούς χώρους
 • Θέμα 4: Διαχείριση οικονομικών και Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας.  Η σημασία της χρηστής διοίκησης στον αθλητισμό.
 • Θέμα 5: Κυπριακή Αγορά και Κυπριακός Αθλητισμός.   Η οπτική πλευρά του χορηγού.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Ενότητα Ε΄: Αθλητισμός και Νεολαία.
 • Θέμα 1: Μηχανισμοί Ανίχνευσης Ταλέντων στην Εκπαίδευση.  Οργάνωση και Λειτουργία.
 • Θέμα 2:  Πρόγραμμα ΕΣΥΑΑ.  Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον.
 • Θέμα 3: Ο ρόλος του Σχολείου – Εκπαίδευσης ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου της υγείας και ευεξίας στους νέους.
 • Θέμα 4: Αναπτυξιακές ηλικίες και Πρωταθλητισμός.   Προαγωγή της υγείας και του Ευ Αγωνίζεσθαι ή ασυνήθιστη επιβάρυνση και νίκη με κάθε μέσο.
Ενότητα Στ΄: Αντι-Ντόπινγκ
 • Θέμα 1: Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ: το νέο νομοθετικό πλαίσιο.Θέμα 2: Αντι-Ντόπινγκ:  Ο ρόλος και οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.
 • Θέμα 3: Αντι-Ντόπινγκ:  Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.
 • Θέμα 4: Εφαρμογή Κώδικα Αντι-ντόπινγκ στην Κύπρο:  Η θέση των Αθλητών.

Σχετικά έγγραφα

 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.