Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Λεπτομέρειες Αγωνισμάτων

ARTISTIC- Team Competition
Αθλητής Θέση Αποτέλεσμα
   ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΗ 3 147.200
   ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 147.200
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΙΑ 3 147.200
   NΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 147.200
 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.