Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

KOA-logo

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ο ΚΟΑ είναι Ημικρατικός Οργανισμός και ορίζεται σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 εως 1996 ως η Ανωτάτη Αρχή στο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον εξωσχολικό αθλητισμό.

Βασικοί σκοποί είναι η ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού, ο συντονισμός της αθλητικής ζωής του τόπου μας, η καλλιέργεια του Ολυμπιακού ιδεώδους και η προβολή της Κύπρου στο διεθνή αθλητικό χώρο.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 7 Μέλη. Υπηρεσιακός προϊστάμενος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής.    

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού χωρίζονται σε 2 τομείς και 2 κλάδους:

  1. Τομέας Αθλητισμού
  2. Τομέας Αθλητικών Χώρων
  3. Κλάδος Οικονομικής Διαχείρισης
  4. Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού

Η λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού μπορεί να χωριστεί σε 6 περιόδους:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α: 1969-1974

Η εποχή της προσπάθειας για οργάνωση του Κυπριακού Οργανισμού με βασικό στόχο τη σύσταση Εθνικών Ομοσπονδιών και εγγραφή αυτών στις αντίστοιχες Παγκόσμιες Ομοσπονδίες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β: 1974-1980

Η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του Κυπριακού Αθλητισμού μέσα από τα δεινά που επέφερε η Τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974 και παράλληλα δημιουργία της αναγκαίας αθλητική υποδομής παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα της πατρίδας μας που επέφερε η προσφυγοποίηση 200,000 συνανθρώπων μας. Εποχή που χαρακτηρίζεται ως η εποχή της μείζονος προσπάθειας να κρατηθεί και παράλληλα να αναπτυχθεί ο αθλητισμός του τόπου μας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ: 1980-1985

Η εποχή της προβολής του Κυπριακού Αθλητισμού στον Παγκόσμιο αθλητικό χώρο με την παρουσία μας στο διεθνή αγωνιστικό χώρο, με αποτελέσματα καμιά φορά απογοητευτικά, αλλά με την ελπίδα για κάτι καλύτερο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ: 1985-1989

Περίοδος της ανάπτυξης του Κυπριακού Αθλητισμού με έντονη την αγωνιστική παρουσία μας στον Ευρωπαϊκό αλλά και στον ευρύτερο Παγκόσμιο αθλητικό χώρο, αλλά και της ραγδαίας ανάπτυξης της βάσης των αθλημάτων μας. Αποτέλεσμα, η μεγάλη αύξηση του αθλητικού δυναμικού μας. Μπορούμε να πούμε ότι η 5ετία αυτή θεμελίωσε την αναπτυξιακή πορεία του Κυπριακού Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε: 1990-2000

Η εποχή της έντονης αγωνιστικής παρουσίας μας στο διεθνή αθλητικό χώρο με επιτυχίες και διακρίσεις πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα. Ο αθλητισμός του τόπου μας ακολούθησε ευρωπαϊκή πορεία και παράλληλα ανταποκρίθηκε πλήρως προς τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και υποχρεώσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ: 2001-2005

Περίοδος της σταδιακής εναρμόνισης με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα με στόχο να επιτευχθεί η αποτελεσματική ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη.

Η σημαντικότερη προοπτική του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κατά την περίοδο 2001-2005, είναι η σταδιακή και ουσιαστική εφαρμογή των ψηφισμάτων της Μπρατισλάβας σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ότι η μελλοντική πορεία του Ευρωπαϊκού αθλητισμού θα πρέπει να είναι "Ένας αγνός και ωφέλιμος αθλητισμός την τρίτη χιλιετία".

Ταυτόχρονα, καθοριστικής σημασίας για τον Κυπριακό Αθλητισμό, είναι η ανάληψη και η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα. Εφαρμόζοντας ένα συνολικό μοντέλο δράσης, το οποίο στηρίζεται στην επιστημονική μελέτη και στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον αθλητισμό, ο ΚΟΑ επιδιώκει την αποτελεσματική αξιοποίηση των αθλητών με υψηλές αγωνιστικές προσδοκίες και την διάκριση τους στην Ολυμπιάδα του 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, παρακαλώ επισκεφτείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του ΚΟΑ www.cyprussports.org

 

 
 
© Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 1997- 2017. All rights reserved.